ЕБС-ийн 9-р анги төгсөгчдийг 2023 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийг хүртэл бүртгэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Тохоку их сургуулийн танилцуулга өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ийн 9 анги төгсөгчдийг 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн хооронд www.kosentc.edu.mn элсэлтийн бүртгэл бүртгэнэ.

Дэлгэрэнгүй

Коосэн сургуулиудын аварга шалгаруулах Волейболын тэмцээний удирдамж

Дэлгэрэнгүй

“Асран хамгаалагчийн өдөрлөг-2022”-ийн удирдамж танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс хичээл танхимаар орох боллоо.

Дэлгэрэнгүй

2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт явагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Direct Force нийгэмлэгээс зохион байгжулж буй 4 дэхь онлайн лекц

Дэлгэрэнгүй

Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2021 удирдамж

Дэлгэрэнгүй

Япон Улсын Ямада Коомүшё ХК-д дадлага хийх сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

Дэлгэрэнгүй