ЗАРЛАЛ

Нийт профессор багш, оюутнуудын анхааралд!!!

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН А/88 ТООТ ЗАХИРАМЖААР “ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР 4 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДӨР (ПҮРЭВ ГАРAГТ) ХИЧЭЭЛ 11:00 ЦАГ (3-Р ПАР)-ААС ХУВААРИЙН ДАГУУ ХИЧЭЭЛЛЭНЭ.

ЖИЧ: 07:40-09:10, 09:20-10:50 ЦАГИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ АГУУЛГААР НӨХНӨ.

ШУТИС.СХБА