{#

Бидний зорилго

Үндэсний технологийн хүрээлэн нь Коосэн буюу өндөр чадвартай инженер бэлтгэх, мэргэжлийн сургууль байгуулж, (орчин үеийн) технологийг (бүрэн) эзэмшсэн, бүтээлч, чадварлаг, боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргаж, улсынхаа дээд боловсролын тогтолцоонд сургалтын шинэ түвшнийг бий болгож, цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилготой.

5-р сар. 18, 2020, 7:37 a.m.

5-р сар. 11, 2020, 7:50 a.m.

10-р сар. 2, 2019, 12:24 a.m.

9-р сар. 16, 2019, 8:55 a.m.

8-р сар. 27, 2019, 9:41 a.m.

6-р сар. 24, 2019, 1:13 a.m.

6-р сар. 17, 2019, 2:13 a.m.

4-р сар. 24, 2019, 4:02 a.m.

Эрхэм зорилго

Хүнлэг энэрэнгүй, техникийн өргөн мэдлэгтэй , сэтгэн бодох , зохион бүтээх ур чадвартай инженер бэлтгэх