Нийт Багш нарын анхааралд

2019.09.19-ны 14:00 цагаас Гэрэлт- Од даргын өрөөнд багш нар цугларна уу. Хичээлтэй багш нар хичээлээ заана.