ШУТИС-ийн харьяа Коосэн загварын Технологийн дээд сургуульд 9-р анги төгсөгчдийг бүртгэж байна