2019.08.21 ШУТИС хичээлийн IV -р байрандаа нэмэлт элсэлтээ авна

2019.08.21 ний 9:00 цагаас нэмэлт элсэлтээ авна.