Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ж.Мягмардорж   Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч 
Ш.Энхсайхан Математикийн багш
Б.Билэгмаа Математикийн багш
Ч.Нямсайхан  Химийн багш
К.Долгорсүрэн Физикийн багш
Б.Энхчимэг                           Япон хэлний багш
Т.Одонтуяа Япон хэлний багш
Б.Гэрэлчимэг Англи хэлний багш