Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ш.Энхсайхан         Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч 
Ж.Мягмардорж Математикийн багш
Б.Билэгмаа Математикийн багш
Ч.Нямсайхан  Химийн багш
К.Долгорсүрэн Физикийн багш
Б.Энхчимэг                           Япон хэлний багш
Т.Одонтуяа Япон хэлний багш
Д.Дэлгэрмаа Япон хэлний багш
Б.Гэрэлчимэг Англи хэлний багш