Элсэлтийн шалгалт

Элсэлтийн бүртгэл

Хаврын улиралд ЕБС-ийн 9 анги төгсөгчид 2023 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хооронд www.kosentc.edu.mn   элсэлтийн бүртгэл бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт: 

Математик 70%, физик 30% нийт 100 онооны шалгалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 10-ны 10 цагт хичээлийн 8-р байр 301 тоотод  шалгалтыг авна.

Тэнцсэн сурагчид ярилцлагад оролцож баталгаажна.

Элсэлтийн шалгалтад бэлдэх

27 цагийн давтлага хичээл ШУТИС-ийн 8 дугаар байранд 2023 оны 05 дугаар сарын 08-наас 05 дугаар сарын 26  хүртэл явагдана.

Тэнцсэн сурагчид ярилцлагад оролцож баталгаажна.

Элсэн суралцах хөтөлбөр /мэргэжлүүд/:

Барилгын инженерчлэл

Цахилгааны инженерчлэл

Механикийн инженерчлэл                            

Элсэлтийн журам https://elselt.edu.mn/default/Juram

Хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол:

Цахилгааны инженер- Ж.Цанжидхүү багш утас: 8013-2456

Барилгын инженерчлэл- Б.Амина багш утас: 9409-1483

Механик инженерчлэл-Д.Болдбаатар багш утас: 8811-1993

Утас: 9909-3566, 9996-5367, 8807-8496

Вэб сайт:  http://kosentc.edu.mn/mn/

И-мэйл: must-kosen@must.edu.mn