Бүртгэлийн анкет

2020-2021 оны хичээлийн жилд Коосэн Технологийн Коллежид шинээр элсэгчдийн бүртгэл эхэллээ.