НИЙТ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

Анги даасан багш нар маргааш ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ  нээлтэнд бүрэн оролцуулна уу.